Table of Contents

 1. E. MENDAPO SEMURUP
  1. 145. Tanduk bertulisan rencong
  2. 146. Buku daripada daun lontar
  3. 147. Surat bertulisan Melayu pada kertas, (lihat gambar No. 46)
  4. 148. Surat bertulisan Melayu pada kertas. (lihat gambar No. 46)
  5. 149. Tanduk bertulisan rencong
  6. 150. Tanduk bertulisan rencong
  7. 151. Tanduk bertulisan rencong
  8. 152. Tanduk bertulisan rencong.
  9. 153, 154, 155. Pecahan buluh bertulisan rencong
  10. 156. Buluh dua ruas bertulisan rencong
  11. 157. Perca-perca kulit kayu yang bertulisan Melayu atau ‘Arab
  12. 158. Jimat, Kulit Katu bertulisan Melayu
  13. 159. Tabung buluh bertulisan rencong
  14. 160. Tanduk bertulisan rencong
  15. 161. Surat bertulisan Melayu pada kertas.
  16. 162. Tanduk bertulisan rencong. bunyinya:
  17. 163. Tanduk bertulisan rencong.
  18. 164. Kulit kayu bertulisan rencong.
  19. 165. Kertas ditulisi dengan tulisan Melayu.
  20. 166. Ajimat(?) daripada kertas.
  21. 167. Kertas bertulisan Melayu. Lihat gambar No. B.48
  22. 168. Surat bertulisan Melayu pada kertas
  23. 169. Surat bertulisan Melayu pada kertas
  24. 170. Surat bertulisan Melayu pada kertas.
  25. 171. Surat bertulisan Melayu pada kertas
  26. 172. Surat bertulisan Melayu pada kertas. (lihat gambar No. 205)
  27. 173. Surat bertulisan Melayu pada kertas
  28. 174. Surat bertulisan Melayu pada kertas.
  29. 175. Surat bertulisan Melayu.
  30. 176. Surat bertulisan Melayu pada kertas
  31. 177. Tabung buluh bertulisan rencong.
  32. 178. Kulit lembu(?) sepotong
  33. 179. Kertas bertulisan gambar-gambar dan tulisan Melayu.
  34. 180. Tanduk bertulisan rencong
  35. 181 Buluh dua ruas bertulisan rencong
  36. 182 Tabung buluh bertulisan rencung
  37. 183. Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 49
  38. 184 Surat bertulisan Melayu pada kertas
  39. 185. Tanduk bertulisan rencong
  40. 186. Kertas bergulung bertulisan rencong
  41. 187 Buluh dua ruas bertulisan rencong
  42. Tambahan BAB E (Mendapo Semurup)

E. MENDAPO SEMURUP

145. Tanduk bertulisan rencong

(1) tuwan sunan raja gagak raja lapu raja bujang raja jana

(2) paduka ri(?)na paduka tara hurang hiang paduka sara hurang hantaw maja(ng?)

(3) paduka rina batiga badik sanak surang ngada hanak halik kali

(4) mahudun dari sungai sarik surang tuwan ngasanak hanak

(5) hulat hurang lima ngada hanak surang ninik riya caya surang

(6) hawang malila surang hintan baginda surang ninik sa’in surang ninik

(7) parajadi ninikku riya caya hurang sabilan ngada hanak

(8) surang ninik haku basi surang ninik ba’ik surang ninik

(9) haku suri surang ninik sangada dubalang surang hanik tuwa

(10) hanik hintan baginda baduwa ngada hanak surang bini sukarami

(11) surang hanik sada malin surang hanik rabiyah datu surang hanik

(12) kilat manja surang hanik nampil(?) surang hanik tarimangun

(13) surang hanik kara(?)balah hanik karabiyah datu baduwa

(14) surang hanikku raja surang junda siyah kilat manja hurang hampat

(15) ngada hanak surang riya hadun surang datuk surang darata….

(16) surang riya gantar raja

146. Buku daripada daun lontar

Buku daripada daun lontar 60 helai, ditulisi dengan huruf Jawa lama. Gambar lagi diperiksa oleh tuan Dr. Poerbatjaraka di Betawi. Isinya: beberapa ilmu agama Islam, di antaranya Kitab Seribu Mas’alah. Bahasanya sebagian bahasa Melayu, sebagian Bahasa ‘Arab dan barangkali ada juga bahasa Jawa.

147. Surat bertulisan Melayu pada kertas, (lihat gambar No. 46)

(1) Yang membawa surat ini Kiai Depati Yang Karta (Nanggaro)

(tambahan: itulah wakil segalo raja2)

(2) Bahwa ini ‘alamat surat Pangeran Temeng(gung)

(3) Serta dengan Sultan sampai kepada depati dalam

(4) tanah Sulak seperkata ecap dengan surat yang

(5) dibawa oleh Puanku Sidi lmu’min itulah

(6) kata yang sebenar: seka depati kembali kepada depati

(7) seka menti kembali kepada menti. Itulah karang

(8) setia orang tuha yang dahulu2 jangan

(9) diubahkan jikalau diubahkan aku lutar

(10) dengan dendo pecat seka………………..

(11) depati…….tiada p………………………

(12) kepada raja2…………………………….

148. Surat bertulisan Melayu pada kertas. (lihat gambar No. 46)

Cap: tidak terbaca

(1) ……………………………………………….

(2) surat…………………………………………..

(3) serta duli………………………………………

(4) …………………………barang………………

(5) ………………………….ayahanda Pangeran Temenggung Mangku…..

(6) telah kembalilah ke rahmat Alrahman min alfana’ ila………

(7) inna lillahi wa’inna ilaihi raji’un kepada dua hari bulan (Ra)

(8) bi’ul ‘akhir pada hari Selasa pada waktu Subuh

(9) hijrat Nabi salla llahu (‘alaihi wasallam seribu seratus sem……………..

(10) tahun pada tahun Dal awal adanya. Maka sekarang ini aku…………

(11) lah raja kamu akan ganti paduka ayahanda sekarang ini tetaplah

(12) sekalian kamu seperti segala kembali kamu yang di dalam sumpah setia kamu(?)

(13) orang tuha2 kamu seperti mendirikan syara’ dan adat kamu

(14) Jangan kamu lupa kepada kata jenang raja yang diletakkan Pangeran Temenggung di (tanah)

(15) Pulau Pesembah dengan Sulak. Jikalau depati kembali kepada seko depati………..

(16) menti kembali kepada menti seperti tanah pulang kejatinya seperti abung pulang ke suluh

(17) Barang siapa yang ngubahkan kata raja itulah orang yang mematahkan tanggo depati selapan

(18) elai kain, itulah orang yang memecat memando raja orang .mng.b.r.b.kan karang setia

(19) /Jikalau mengadap ke Raja Benangkebau kena kutuh bisa kawi yang patuan dan jikalau

(20) mengadap ke tanah Jambi kena kutuk penamba(?) dari…………..kawah t……….

(21) ………tiada berpucuk samatengah dilarik kumbang se…………..lamanya

(22) tiada beroleh baik (?) Ubaya2 jangan dilalui.

Tammat kalam.

149. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini surat tutur ninik kami paratama hasir da……..japa (?) nini (k)

(2) paduka hini ngada hanak handir halit sapa laki ni(?) nik? hakik datang di banan kabaw

(3) ngada hakan hanak hiyang balima surang hiya caya badua dingan hatan baginda tiga dingan hawan

(4) malila hampat dingan bini patih jadi lima bini tuwan saha’ih ninik

(5) h(i)ya caya ngada hakan hanak hurang samilan sapa galar hanak baliyaw

bagalar sa……

(6) ………dibalang baduwa dingan kari dilan tiga hamas miyan (?) hampat hinduk tunggak mu………..

(7) lima hinduk tamanggung kaja hanam bini mukahanum tujuh hanik galamba sala…..pa

(8) ma…njadi samilan hanik hala bangsu surang ninik sangada dibalang napat haku

(9) sus saka dipati karana munuh sukarami sabapa hitu ninik sangada dibalang sabab hitu

(10) jaka mataram bulih saka galar dipati pala pasambih harik hina p.anggar bumi lalu ganu

(11) nja hampat suka bulih patih galar dipati samurut lalu ka raja putih bulih

(12) galar haja simpan gumi badarih putih ngada hakan hanak hurang hanam

(13) sutan dipati ka habini diyang dua paratama cina tiga ninik dipati samurut mati di kuwap hampat hini

(14) tamanggung kaja lima hand(i)r suri hanam handir ba’ik batiga hanak hanak baliyaw saba’ik hurang sapa laki di………………

(15) mam batuwih sapa dingan sanak ninik raja tilih sapa dingan sanak saba’ik gampa raya surang tiga dipati hantah

(16) panggar gumi ninik saba’ik hurang hampat hanak sida surang batina sapa galar hana dara sapa di

(17) ngan sanak ninik dipati pala pasambah sapa hanak ninik dipati pala pasambih di

(18) ngan ditalap(??)hamaw hitu hanak surang samanda ka patih jariya surang nga

(19) mbik hanak riya hajung dalam dipati hana dara surang hanak bi(?)

(20) ni raja katip sapa laki hana dara sata hagung nama samudah hanak

(21) hanak samuda batiga surang surang dipati sadah hintan

(22) duwa ninik satimam sapa laki danga mata mengun

(23) tiga nini sahuram sapa laki……….

(24) dalam pati nagara dipati pala

(25) pasambah panggar gumi.

Tulisan yang melintang:

(1) ………………………….

(2) ta’at……lak di

(3) …..samurat ma

150. Tanduk bertulisan rencong

(1) tuwan sunan surang raja gagak surang raja lapu surang raja bujang surang raja ja….su…..

(2) hanak ninik raja bujang surang ngada hanak surang ninik………..

(3) hakir mahudun di sungay tarik hi……………….

(4) hurang tuwan ngasanak ninik hulik……………..

(5) caya surang ninik hawang malila surang ni

(6) nik hintan baginda surang bini tuwan sa’in

(7) surang ninik parajadi ninik riya caya

(8) hurang sabilan ngada hanak surang ninik

(9) basi surang ninik ba’ik surang ninik…………….

(10) surang ninik sangada da balang

(11) surang ninik kari balik surang ninik

(12) hintan baginda badu wa ngada

(13) hanak surang bini sukarami

(14) surang ninik samilan

(15) surang ninik biyah datu(?)su

(16) surang ninik lamanjin su

(17) rang ninik nampin surang

(18) ninik tarimanggung su

(19) rang ninik riya bi

(20) yah datu surang ngada hanak

(21) raja tilih

(22) ninik lamanjin hurang hampat

(23) ngada hanak surang riya mahadu

(24) n surang datuk namanti surang danya

(25) ta surang riya gantar raja

151. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini surat sa?tangan pamangku hagung hurang pandi…….

(2) hindung dayang hindah bapak saginda kuning nya ngada hanak

(3) …tis haba huji ngada hakan hurang tujuh madi……ka mangku hara

(4) batu(ng?)ak satunda dingan hatinta lalu(n?) batala

(5) tumbak badagarawa…barajajak dahiyang tind………………turun

(6) kakuta tabat tinggi hama rambah ju….tabat…..bu dingan

(7) ………larih situ hutaka babagih si…………….

(8) ……….ingan batu mangku hagung darup ta…….

(9) kambak sapangimbak tiba da sungay……………

(10) mudik ma?dik mambah tanggantung……………

(11) surin mudik…bagih hutan di……………………

(12) dik ka sungay madang malak yir samurut ba

(13) tuwa dingan ha?yir samurut ka darat pa?nasan surang hay……….

(14) ….ya ka batang malabang mangku gung barasin mudik tala lantas kuta……..

(15) ………..ka bakuta………..datang hara talah dapati

(16) ………..tan…………….jadi mati baliya bang haratan dapat

(17) ……………………tiga…malawat ba mangku hagung…………..

(18) …………………….ingat hutan tanah bagi…………………..

(19) danda ti(ga tah)in ya tangah ha bakas mangku hagung tiba

(20) di ngku hagung……..rat ti………..bahubah ha

(21) kadakan s………langit sadalan gumi nggak…………..

(22) kadatas hi(da)k bapucuk humah gadang hidak di

(23) ………..bujahan das jabah hingat hutan

(24) jaka kali………bali tarang lalu ka jam mpay

(25) pamatang sekila hantadala

(26) hilir hangala hiya hampa ngan

(27) sanga…….pa(ng?)la(ng?) sapa hiya ka………………

(28)

152. Tanduk bertulisan rencong.

Tidak terbaca lagi sebab sudah habis (hampir hilang) tulisannya.

153, 154, 155. Pecahan buluh bertulisan rencong

Tidak disalin karena sedikit saja yang tinggal.

156. Buluh dua ruas bertulisan rencong

(1) hah hini halah satangan hurang bagalar bujang pangulu hurang tabu

(2) wang lagi tasisah lagi tasiray kata tanti sarapa pak bujang dusun

(3) pandi hini hari katika tangah hari tapat katika bunta bayang

(4) bayang kutika litak taranak tidur katika kalik

(5) malangsa tinggi manangsu hangin hiyanggarang katika sama(ng) barabut

(6) surak katika hungka barabut tangah hilang buk bariyang ku

(7) pinatika rantay bariyak sani tika samar daun kay(u)

(8) tika katutu ranggung gaya tika katiti nda….nyi tika hurang hami…….

(9) …….i piyan (la?)ka muda hami di balay habu di hu’a? ba………………n

(10) kuna dari tu.ngah padang sari majanu situ halah muda muda banya

(11) k takampung situ halah ha….mamilang pa.rang patah surat dalam

(12) gu(?) / (?)pada (?) tanu hah hini lipa ‘anyi hurang tabu-wang ‘amu halih ka’u

(13) kapas cina kampu baju pupik bunga jagung tipak panirang badan

(14) hada surang nini tabuwa halah badan haku tuna kamu baju pupik

(15) sama hagunghaku tuna biyah hatap badan haku surang hini kampu(ng)ha

(16) lah ka’u bunga talasah samuwang tali kuman tipak paniraba

(17) dan haku surang hini kasah kamu tani kasah dibuwang suku saka

(18) dali tadan haku surang hini hadat hawan? duduk manu

(19) ya kuru kampung di ku?mu tipak di badan haku surang hi(ni?)

(20) kurung kampung hidin sakali dingan sanak ja’uh sa

(21) kali hi(nt?)ar…..bisun hidak pamuja kapada daku mandang ka

(22) mu laki diharut kamu balun panuju kapada badan haku

(23) surang hini salama kita bamanjan bagay manya(ca?) (ngka?) gunung ti

(24) bagay bapayung matahari kamu hidak ta’u diti kami

(25) k mu mangalah la’un pula jadi talanji badan haku hinda

(26) surang tipak di badan haku surang hini handak mudik

(27) hari halah tinggi singgah munuba laman tapiyan tipak

(28) panira badan kamu cadik gadang halah manti haku huba takana

(29) kiyan sungguhhija gadang halah sud(i)ng sungguh hiya laduk halah

(30) lam balun pala maniru basa kanti balun fapat langka

(31) s ta muda tipak panira badan haku surang hini hawa

(32) k huba talangsih gadang hah dangar kata haku hiya hadik sarantak

(33) kuda kamadaray hiya hamay dari kangsa kita madaray (?) da

(34) ri kasi manaray jangan hiya may hantak kita hakan (?)

(35) barinti barusik dari mata hambuk bataray dari ha

(36) ti bacarahi jangan hiya hamay hati kasih daparubah ja

(37) ngan hiya hamay tibak di badan haku surang hini kalu

(38) halah kujat samilan humpun hakan panatah hanggu….tapi

(39) s tipak di badan haku surang hini hilang lingit similu

(40) n ta’u hati haku kasih bahaba aku?bah hidak kantada kamu hiya hamuy

(41) sungguh hiya kita halah baraki bamanja hati kasih dirubah

(42) jangan surang hiya hadik salayang burung mari samangat

(43) hijun(?) hadik jangan talimbur jadi jangan ka

(44) ‘u surang lubak hati tapiyang mata jadi hintan makuta hati

(45) jadi payung tulang ka(?)hiras hah hini halah nyanyi haku sapatah ma

(46) ngat diki cakap gila bana ditarat hama dalam sa

(47) h(u)rang bulan hini manga hati hidak tagila kundang haku hara

(48) t tidak lama ka’u sudah…………la’in jadi talanjur

(49) badan haku hindu surang kalu halah batu…kata hurang kamu batu

(50) nang mara halah jadi ngambik pabisan kamu niyan nga(m)bik

(51) hanak dasi kamu niyan badan hada biyah katapi badan ha

(52) ku tunang batun pula tuna hapa hapa tuna karana manjan disangan

(53) kanti kawan ndarang kaki makacang napat(?) tala ngasah sama tinggi da

(54) lam saharu bulan hini sunggah haku larang barulang hati haku ka

(55) sah ka kamu juga sungguh hi ya haku kiyun ma(wa?)pu? hidak hasa ha

(56) ti hada gila hati gila ka kamu juga kamu manganah la’in juga

(57) ga sudah satangan hurang kasiyan nama hanya haku surang hini.

157. Perca-perca kulit kayu yang bertulisan Melayu atau ‘Arab

Tidak disalin.

158. Jimat, Kulit Katu bertulisan Melayu

Jimat, yaitu kulit kayu bertulisan Melayu atau ‘Arab dan rajah2. Tidak disalin.

159. Tabung buluh bertulisan rencong

Bunyinya menurut salinan guru Abdulhamid:

(1) ha hadah hakacak hatang tura bangun kantu yah ri

(2) hangan mimangun sadi hawi hakan sadi sabala

(3) y manasa didi mabuk huntung badan hangan

(4) da gila sakat tubuh palabap mungka mi hitu

(5) n cakap tuha da sampay baluna haka

(6) n mada saya di burung diman ngan tarut

(7) gila hatu hambuh hilang kasawa lapas huway hu

(8) dik ngasanak ja’uh dimun salang rung ba

(9) dan hangan habaruna santuk pacara

(10) habili daya huntung balum bawina…..di bunga

(11) lalu….hidak sahandak pada ngasahanak

(12) hakan sawa pik(?) bapana kamung salah hangan

(13) nilan sadalung(?) huntung ka’u ya badan malang ta

(14) surat dalam tubuh hapa kasudan badan

(15) ngan hini ngaji(?) kadah langit lah

(16) tunggah ngan lumagu…nung lah ja’uh dimu

(17) n hana badan mpa hangan hini pa’un

(18) bunga saribu mambubak tuwah saribu rasa

(19) badan ‘angan saribu tanggung malu batumbun

(20) suban sirasi badan ‘angan sari

(21) bu tanggung malu batumbun suban siri ba

(22) dan nan hidak taramalu sala’u

(23) n(?) salama hini dimun hana ngasanak

(24) maman limpang kapada hura(ng) la’in sunga

(25) n hidara hilir yaha madik lah

(26) ngan rambang kahyun kamari macari tampa

(27) t mangadu tumpat nyu ‘aka hanah daga

(28) ning dak bulih hapalah daya hapa sabab ma

(29) ngka mahitun salang ‘ih (?) salama hini

(30) puwas hangun managar hati panat

(31) lah mangajar mata jangan …harap

(32) hambah gunung ja’uh habuh karung sambung ja

(33) pantung hanak riya ditawung jatu

(34) babaju katak samilan handak bunga

(35) karang kan diri manuluk wangsa pa

(35) karang kan diri menuluk wangsa pa

(36) nglitarar hadak dayi (?)musin

(37) bak kini sada lamu….mun ‘u

(38) mbak kami nadi tuma sukat tumu simalu

(39) k gunung hijaw ‘abung kiyan gunung

(40) balarih (?) limbak ja’uh gunung barapi

(41) sanuk hijung batatar lima sanuk

(42) ku’ala hanak dagang kuk(?)

(43) babalik pulang dimun hidak hapalah daya

160. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini surat tamba tutur ninik dingan balima hanak ninik hulat

(2) ………dingan……hadik hanya hawang malila hadik hanya…………ba……….

(3) bini patih jadi hadik hanya bini tuwan sa’ih hadik hanya hiya caya

(4) …..hapa hanak tuwan baginda hampat handir hiyak bini malim mata

(5) ….mulana sa(?)lih hini sukarami su(?)rang bini tama………nga surang hapa hiya(?)

(6) …….tak hawang malila hurang batuju pangulu dabayang

(7) kimpal surang lila ma……..i surang ta……

(8) ha rabiyah datu bini patih hagung……………….

(9) surang bini gajah malintang surang bapa li….

(10) lurus jinak saja bahapa………………………

(11) bini pamangku hagung…………………….ni…………..

(12) raja simpan gumi………………………..

(13)

Lain bagian sebelah kanan:

(a) ……………..saramamat

(b) ……………..la ‘ama……..surang laku ‘a

(c) ……………...mpat banipa

(d) ……………...n sa’ih surang

(e) ………………hi sari manjadi surang

(f) ……………….surang bini cati muda surang

(g) ………………mangku miyang ayah singada dabalang surang

(h) ………………………

161. Surat bertulisan Melayu pada kertas.

(lihat gambar No. B 46) Bunyinya:

Tiga cap: 1-tidak bertulisan

2- Pangeran Suta Wijaya

3-Alwathik billah al-………..Sultan Ahmad Zainuddin.

Bahwa ini piagam tanah kepala persembah yang dijunjungkan oleh Seri Sultan Anum Suria Ingalaga (2) serta Pangeran Temenggung Mangku Nagara dengan cap surat celak piagamnya kepada Depati (3) Raja Simpan Bumi Mangku Bumi (tambahan:) dan Depati Raja Simpan Bumi Indera (? atau: Andum Laksana)

Adapun pebatasannya dengan Yang Patuan Maraja Bongsu Gunung (4) Berapi dan pebatasannya dengan depati empat muara Sekungkung mati dan pebatasannya (5) dengan Raja Hitam dan Raja Putih Bukit Tulang orang dan pebatasannya dengan orang (6) Teba pangkal titian. Itulah adanya perihal perintah Seri Sultan Anum Suria Ingalaga (7) serta Pangeran Temenggung Mangku Nagara yang dijunjungkan atas Depati Raja Simpan Bumi (8) Mangku Bumi itu barang yang kusut beselesai suarang beragi arta orang jangan (9) diambil arta2 diri jangan diberikan kepada orang dan barang siapa membunuh memberi (10) bangun barang siapa melukai memberi pampas barang siapa kepanjing ke dalam sepancung sulanya (11) Depati Raja Bumi Mangku Bumi dan (tan) Depati Mendala Bumi dan Depati Muda (12) Pamuncak (tambahan:) dan Depati Simpan Bumi Indera(?) laksana) barang perintah dan barang hukum yang dilakukan oleh depati yang betiga sekedudukan (13) di dalam tanah kepala persembah itu hukum Sultan dan Pangeranlah yang dijunjungnya itu adanya (14) Hubaya2 jangan dilalui seperti di dalam cap piagam ini dan barang siapa melalui perintah (15) dalam piagam ini atau beraja hitam, beraja putih, kena kutuk Pangeran Temenggung kebul balik (16) bukit, tiang rumahnya ke atas dan bubungannya ke bawah

Demikian lagi masuk di dalam sumpah itu (17) barang siapa membunyikan arta rajanya itu emas jatah jati rupa pesilak (?) (18) indah taring mustika canding dan gading yang baik itulah arta raja yang dijagai (19) oleh depati yang tiga sekedudukan itu petaruh duli Sultan dan Pangeran kepadanya.

(20) Tammat alkalam bilkhair (21) wassalam. (tambahan dengan huruf kasar:). Adapun Pemangkunya Rio Mulano, Mangku Rio (?), Mangku Hagung Salah bunuh di bangun, salah pakai (?) dipapas.

162. Tanduk bertulisan rencong. bunyinya:

(1) ……..kapada hanak hita sudah dingan karang setiya dingan dulu dulu juga hada ninik pati

(2) mucak karici hini hada handak hurang lima surang baga(?)la ninik pati hagung hilang di laman surang hini ni

(3) nik haja mala gumi surang bana(ma) ninik riya huda……surang ba ninik r(i)ya ba(?)gara tasa satuta tangan taratu

(4) maliya muka pikir ninik haja tingkis bakala dingan sanak batina basata sala sasari

(5) muka jadi mula maliya dipati muda takapan

(6) tanah hiyang bagi tiga kanan jadi halah mandapa tiga lurah dipati muda jadi tiang ngsi tuya

(7) tujin hiyang duwa lurah hanak ninik dipati mucak kici dingan balima di bawah ini surat hanya

(8) turun ka hanak ninik dipati hagung hilang dilaman hurang hampat dingan tuwa galar dan dara baduh ninik

(9) dipati hagung haja hanya mandi da(?)rang ninik balar tamanggung samanda kamayi surang samanda lalu dipati

(10) sangada surang samanda lalu ka malana

163. Tanduk bertulisan rencong.

(1) dibarakawak bagih

(2) hah sabab haku mamaca tamba…rang tuwa…taba rata………

(3) raja raja hiyang sati sati barakat…………gam dijunjung

(4) barakat ninik kayir dibalang ngada hanak hiyang bal(i) ma surang ba

(5) galar mata maliya surang bagalar muda maliya surang bagalar sariba

(6) n surang bagalar kilat bajaw surang bagalar handir sabat

(7) …..maliya jadi dipati dipati samurut habang mata hidak di kanan

(8) …..sabap ….hidak……nan nanguk (?) manapa tanah bangaw…….hanak manunggu (?) sarata

(9) ……………..i dika….diri hi…..ima badik diba’a sarata hidak handak

(10) .........muda maliya muk h….ngada nak hanak hiyang batina banama sayih

(11) handah laki……ya…….ngasanak ninik handi(?)r lapu puka batala

(12) …………….batina kapa……….laki baliyaw haka handak haku jadi dipati mani(?)ri

(13) ……………..tuwan maraya bangsu bajanggut mirah datas balay

(14) barak muka jadi…………..muk ka(nda?)..ih(?) ja dangan baw takara sataya

(15) piti sakapin da……mu kabalik nayala (da) karici kadangar kapa tanda talih(?) saba hana

(16) mamakai hanyang harang sama nyanda di dipati haku makay saka hanak kambih raja hambih gambih haku

(17) dan(y)a ngadap raja raja di tanjung karabaw jatuh pangiran tamanggung kaban dabu(a)kat landa ba(?)kitak

(18) baca hitu muka mudik hurang dalam mapus da……u…..mucak kici mahalir balilaw batu(?)da dadik

(19) datas k(u)da langsut sampun tiba di tanjung karabaw jatuh hurang gugar kabitu

sambah baliyaw naya

(20) tangan baliyaw dindawat di pangiran muka diba’u satatar duduk muka batur

(21) ninik dipati muncak dari cihak(pe?) jadi hini madiri hakan…….saka hanak

(22) naku mana tutir hanak ka’u hitu dingan raja tingkis hanya hanak ja

(23) ntan haku hanak batina tigak padu ka’u hanak jantan patup jadi hanak nak(?)

(24) batina patis jadi baliyaw mu(?)………..n hamit balik mudak

(25) sa(?)ta(?)mbin mana padu kita hanak ja…….p(u?) tiga(?) jadi hanak

(26) …………..ba……….i na jadi bagi kuwak ba…….jaha….kapada haja ti’ih….kira la

(27) ………da…..i samurut habang mata ha…..k di kanah duwa…..

(28) muka bakami ham(p)at baradik dijala(ng) dipati…….karici madaha

(29) ta(ng) dada barah muka masuk tiga laga……nak kapala (?)

(30) …….ni baliyaw saki hanak……halah ba….ta barata tala(sa)

(31) dandak mada saka panakan ha…..mintak…………..

164. Kulit kayu bertulisan rencong.

Gambarnya kurang terang (lihat gambar no. B 47). Sebagai contoh dua halaman disalin daripada tulisan pada kulit kayu itu, bunyinya:

A. (1) ….n ……..ga(?) haji kalabah ma…..

(2) haku langkah patah haku pandang tu……

(3) k singa bakarat diya…

(4) ri kutading bakarat di……

(5) nin ku gajah nyinggang di ta

(6) ‘u kurindab halung ga

(7) nti bungganku haku makaya………

(8) tunduk raja salang gumi

(9) langit lagi hakan tu

(10) nduk sayang batu laki hakan

(11) …..balah sakati lagi hakan

(12) ….hu……….halah n………..

(13) …ga lama (da)n siya jata

(14) ran…pat…ku ya ca karab nasaga

(15) haku manadi

B. (1) ……………ku galah ma…ka

(2) ……………balang raya haku hupa

(3) …..la…..imba su(pung?) haku manandi

(4) hakan ha..n ka jamaniya

(5) na pangka halah mani hakar

(6) maniba buma lipa di la’u

(7) …..hitu halah manjadi ganti tulang

(8) hini lama batu dalam tubuh ha

(9) ….hini hini tulang kabatu mana

(10) digumi haya hini daginku

(11) …bi huna di gumi haya hini na

(12) (sa?) huratku karabat mani mani

(13) (hala)h hini nama jangatku hayi

(14) (r) muni baginda hali da(ya?)

(15) …batu raya hitu halah nama

(16) …ngatku badiri di batu naga

(17) ku badiri di guraya haku

(18) (ga?)ya kataba………..ma kalah(?)

165. Kertas ditulisi dengan tulisan Melayu.

6 muka dari buku undang-undang. Lihat gambar No. 47 dan No. 48. Bunyinya:

Kemalingan siang hari, maka ada orang lain keluar daripada rumah orang yang kemalingan itu, maka harus orang itu ketampohan segala harta yang hilang itu. Maka ada suatu orang mati dalam hutan maka bertemu dengan sanaknya yang mati itu, maka ada orang lain bertemu, harus ketampohan seharga orang itu (orang mati). Maka ada suatu orang ber-kata2 dengan hamba orang, antaranya tiga hari atau lima hari, maka hamba itu lari, jika seperti itu, maka harus ketampohan orang lari itu. Maka ada suatu orang kemalingan siang hari, maka ada orang berdiri di pintu orang kemalingan itu; jika nyata seperti itu, maka harus ketampohan seharga harta orang yang hilang itu. Maka ada suatu orang berkelahi, maka malam harinya salah seorang ditikam orang; jika nyata seperti itu, maka harus ketampohan musuhnya yang ditikam itu, seharganya kepidarasa namanya tiada berdenda, jika tiada nyata penuduhnya kena sipendalah. Maka ada suatu orang pergi daripada rumah orang yang empunya rumah.

166. Ajimat(?) daripada kertas.

Di antara rajah-rajahnya ada yang serupa dengan “bindu matoga” pada orang Batak.

167. Kertas bertulisan Melayu. Lihat gambar No. B.48

(1) Ya huwa ya man huwa ya talah ta’ala

(2) Bahwa ini surat Dipati Raja

(3) Simpan Bumi datang kepada Dipati

(4) Tata Negara kepada Dipati Uda

(5) Menggala kepada Dipati Riayam(?)

(6) kepada Dipati Turgumi kepada

(7) Dipati Suka Beraja yang beroleh

(8) jasa yang beroleh ilamat

(9) dari dunia datang ke akhirat

(10) oleh karena negeri Sultan

(11) sudah binasa amba

(12) ra’yatnya sudah binasa

(13) sebabnya Dipati Raja Simpan

(14) Bumi menjunjung titah

(15) Sultan Dipatipun ilirlah ke Jambi patut

(16) akan ditinjau beta

(17) oleh Dipati segala oleh

(18) setia tiada berubah

(19) seperti dahulu kala juga

Tammat.

168. Surat bertulisan Melayu pada kertas

Lihat gambar No. 47 dan 48. Bunyinya hampir sama dengan No. 167, yaitu:

Alamat surat barang siapa menjadikan rebut rampas tuwah parang itulah yang mengubahkan setia Pangeran Kebul di bukit…………….kata……………….

(1) Bismillahi rrahmani rrahim. Ya ho wa ya man huwa ya talah ta’ala.

(2) Bahwa ini surat Depati Raja Simpan Bumi datang kepada Depati Tata

(3) Negara kepada Depati Uda Menggala kepada Depati Riyam(?) kepada Depati

(4) Turgumi kepada Depati Suka Beraja yang beroleh jasa yang beroleh

(5) ikamat dari dunia datang ke akhirat oleh karena negeri

(6) Sultan sudah binasa amba ra’yatnya sudah

(7) binasa sebabnya Depati Raja Simpan Bumi menjunjung

(8) titah Sultan Depatipun ilirlah ke Jambi patut

(9) akan ditinjau beta ke Jambi oleh Depati segala oleh setia

tiada berubah seperti dahulu kala jua. Tammat.

169. Surat bertulisan Melayu pada kertas

Lihat gambar No. B 49. Bunyinya hampir sama dengan No. 161, yaitu:

Tiga cap: 1. tidak bertulisan. 2. Ini cap Pangeran Suta Wijaya. 3. Tidak terbaca

(1) Bahwa ini piagam tanah kepala persembahan yang dijunjungkan oleh Seri Sultan Anum Suria (2) Ingalaga serta Pangeran Temenggung Mangku Negara dengan cap surat celak piagamnya kepada Depati (3) Muda Pamuncak dan Depati Muncak Negara. Adapun pebatasannya dengan Yang Petuan Meraja Bungsu, Gunung (4) Berapi dan pebatasannya dengan Depati Empat Muara Sekungkung Mati dan pebatasannya dengan Raja (5) Hitam dan Raja Putih, Bukit Tulang Orang, dan pebatasannya dengan orang Teba pangkal titian. (6) Itulah adanya. Perihal perintah Seri Sultan Anum Suria Ingalaga serta Pangeran Temenggung (7) Mangku Negara yang dijunjungkan baginda atas Depati Muda Pamuncak dan Depati Muncak (8) Negara itu, barang yang kusut beselesai, surang beragi, arta orang jangan diambil, arta (9) diri jangan diberikan kepada orang. Dan barang siapa membunuh memberi bangun, barangsiapa (10) melukai memberi pampas. Barang siapa kepanjing ke dalam sepancung sulanya Depati (11) Muda Pamuncak dan Depati Muncak Negara dan Depati Raja Simpan Bumi, Mangku Bumi dan (12) Depati Mendala Bumi dan Depati Pagar Bumi. Barang perintah dan barang hukum yang dilakukan (13) oleh depati yang bertiga sekedudukan dalam tanah kepala persembah itu, hukum Sultan dan Pangeran (14) lah yang dijunjungnya itu adanya. Hubaya2 jangan dilalui seperti yang di dalam cap piagam ini. (15) Dan barang siapa melalui perintah dalam piagam ini atau beraja hitam beraja putih, kena kutuk (16) Pangeran Temenggung kebul di balik bukit, tiang rumahnya ke atas, dan bubungannya ke bawah. (17) Demikian lagi masuk di dalam sumpah itu, barang siapa membunyikan arta raja yaitu emas (18) jatah jati rupa pelak indah, taring, mustika, canding dan gading yang baik (19) itulah arta raja yang dijagai oleh depati yang tiga sekedudukan. Itu petaruh (20) duli Sultan dan Pangeran adanya. Tammatul kalam bilchair wassalam.

170. Surat bertulisan Melayu pada kertas.

(Lihat gambar No. B 48) Bunyinya menurut salinan/ guru Abdulhamid daripada surat asli:

Wakauluhu ilhakku.

Ini surat Dipati Tana Nagaro dan…….dipati empat, datang kepada dipati Junjun dan Indar Sya. Adapun ‘adat pakaian orang butang, jikalau ada emas membayar. Jikalau tiada beremas mintak janji. mintak semaya; tidak bulih janji semaya diutang, dirasakanlah raja Patih kepada Dipati Kabir Bumi kerbau betina dua ekor. Maka dibayarnya kepada Kebar, basolah sudah dia diterimanya kepada Kebar, baso serta marah menteri iapun baliklah menjadi adiklah menjadi tahan bapak jadi Pati Junjung dan Indar Sya. Wassalam bilchair Inilah surat pendeta Mu………………….

171. Surat bertulisan Melayu pada kertas

(lihat gambar N. B 50) Disertai dua salinan, tulisan Melayu juga, pada kertas Bunyinya:

Cap: Ini cap Pangeran Suta Wijaya

(1) Bahwa ini piagam daripada duli Pangeran Sukarta Negara yang digaduhkan kepada Depa(ti)……………..ngk………………..

(2) singga kaki gunung Berapi hilir sehingga Tebing Tinggi mudik dan sehelai daun kayu dan seekor………………..(menurut salinan: dan setitik air sebatang laras sekepal tanah ialah Depati Mangku Bumi Tuo Suta Nenggala)

(3) di dalam kurung itu melainkan kepada Depati Nangku Bumilah empunya suka (menurut salinan: segala) daripada tanah airnya dan kayu………………..

(4) secupak segantangnya semerah sementerinya seanak jantan seanak betinanya (tambahan pada salinan: sepadinya jatah jati)……………..

(5) denda setianya indah pelak jatah jati rupa taring mustika……………..

(6) melindungkan……….setia oleh raja serta denda panjat……….menterinya atau (?) cupak gantangnya……..

(7) melingungkan terdenda oleh Depati Mangkubumi Suta Menggala. Hubaya2 jangan dilalui. Tammat al kalam.

172. Surat bertulisan Melayu pada kertas. (lihat gambar No. 205)

(1) Ini surat gengang (2) depati batiga menteri yang (3) berempat, tegak tiada (4) tersundak mekungkung (5) tiada tepapah. (6) Ingatkan undang (7) dan niti. Ingatkan (8) oleh Depati Mangku (9) Bumi jiko disiakan (10) oleh depati yang batiga (11) menteri yang berempat kena (12) Pangeran Temenggung (13) kebul di Bukit adanya (14) Wallahu a’alam bissawal.

173. Surat bertulisan Melayu pada kertas

Salinan surat lama. Lihat gambar No. B 51

Bahwa ini surat cap celak piagam yang dijunjungkan oleh Seri Sultan Anum Suria Ingalaga serta Pangeran Temenggung Mangku Negara kepada Depati Raja Simpan Gumi, Dipati Intan, Dipati Mangku Gumi. Hilir sehingga Tebing Tinggi, mudik tersekut ke Gunung Berapi, ialah depati yang batiga punya, serta anak jantan anak betinonya, sebatang larisnya, setitik airnya, sekapan tanahnya, ialah depati yang batiga punya, Dipati Raja Simpan Gumi, Depati Intan, Depati Mangku Gumi. Itulah gedang yang bertiga berat sama2 dipikul, ringan sama2 dijinjing adanya.

Perihal perintah Seri Sultan Anum Suria Ingalaga serta Pangeran Temenggung Mangku Negara yang dijunjungkan baginda atas dipati yang bertiga sekedudukan, barang yang kusut beselesaikan, surang beragih, harta orang jangan diambil, harta diri jangan diberikan kepada orang. Barang siapa membunuh memberi bangun, barang siapa melukai memberi pampas. Barang siapa kepanjing ke dalam sepancung sulanya dipati yang bertiga. Barang perintahnya dan barang hukumnya yang dilakukannya itu, hukum Sultan dan Pangeran yang dijunjungnya itu adanya.

Hubaya2 jangan dilalui seperti yang di dalam cap piagam ini. Dan barang siapa melalui perintah dalam piagam ini atau beraja hitam beraja putih kena kutuk Pangeran Temenggung kebul di bukit, tiang rumahnya ke atas, bubungannya ke bawah. Demikian lagi sudah lama sumpah ini, barang siapa menyuri………………..menyembunyikan kato rajo yaitu emas jatah jati serupa (?) pelak (?) indah taring mustiko, itulah larangan (?) dari Sultan dan Pangeran. Intaha tammat alkalam.

174. Surat bertulisan Melayu pada kertas.

(Lihat gambar No. B 52) Bunyinya (hampir sama dengan No. 205):

Cap: Ini cap Pangeran Suta Wijaya.

(1) H iddrat al-N abi salla llahu ‘alaihi wasallam seribu seratus enam (belas?)…………..

(2) jan kepada sehari bulan Zulhijjah kepada ketika lahir (?)………….

(3) Suta Wijaya menggaduhakan piagam kepada Dipati Intan Gemala Bumi dengan merah me(nteri)…………….

(4) delapan dengan pemangkunya dan dengan pegawai(?)nya serta dengan cupak gantangnya dan dengan………………

(5) dan dengan sa(n)dang sakinnya dan dengan petan tanahnya dan dengan silang…………

(6) Tebing Tinggi mudiknya hi(ng)gan Danau Bento. Barang siapa tidak menurut perintah Dipati……………

(7) Gemala Bumi didendanya oleh Depati Intan Gemala Bumi. Itulah titah duli Pangeran………

(8) dia menyebutkan cacahnya (?) atau sarahnya (?) kepada duli Pangeran Suta atau berubah tuan (?) lain……………

(9) cecang (?) duli Pangeran Suta

(10)

(11)

(12) siapa mengobahi separti di dalam piagam ini dimakan sumpah………..deli Pangeran Suta………….

(13) dahulu itu. Selama gagak hitam selama kuntul putih selama air hilir selama langit………

(14) terbang, bubungannya ke bawah dan tiangnya ke atas dan dimakan bisa kawi duli kena Senapak (?)…………..

(15) Panembahan di bawah saea dan duli Pangeran Temenggung dan duli Pangeran Dipa dan duli Pangeran………………….

(16) Barang siapa mungkir dimakan Kur'an yang tiga puluh juz. Jikalau dia tidak mengubah seperti……………..

(17) piagam ini diselamatkan Allah ta’ala dia dan barang diperolehnya diba………….

(18) Subhanahu wata’ala.

175. Surat bertulisan Melayu.

Yaitu piagam daripada kertas. Bunyinya menurut salinan guru Abdul Hamid:

Hijrat seribu seratus tiga puluh satu tahun. Ini cap serta surat pada……..Pangeran Temenggung…………ta dan …………hingga batu gedang bajajar dua dipatinya kepada Dipati Intan Maro Masume nya dia sampai ladeh Gunung Berapi. Ingat jajar serajo tuntut gedang hijrat seribu seratus tiga puluh satu tahun.

176. Surat bertulisan Melayu pada kertas

Disertai salinan bertulisan Melayu juga. Lihat gambar No. 208. Bunyinya:

Ini surat Pangeran serta Juara Muda kepada lipati dan kepada Bayan Bas, karena janji Juara Muda dengan Bayan Bas, jika datang cari Juara Muda kepada Bayan Bas, jikalau (Kebala Bumi?) Lipati Intan Kebala Bumi hendak menebusi anak buah penakannya kepada Lipati Peliangan, mintak dikeluarkan, karena sudah disembahkan Lipati Intan Kemala Bumo kepada Pangeran Suta Jaya. Jikalau tiada diberikan, Pangeran dimudik mengambilnya. Itulah kata Pangeran dengan Juara Muda. Jikalau tiada mau mengeluarkan, ta’sir lipati kepada orang Peliangan. Jikalau ia mati, jikalau ia hilang hendak bangun Pangeran. Itulah ta’sir Lipati Intan Kemala Bumi. Tammat.

177. Tabung buluh bertulisan rencong.

Di dalam tabung ini adalah disimpan surat No. 176. Bunyi tulisan itu:

Hini surat samagat malindan kapada raja hindah kalawan hanak panakan baliyaw ki’i datang mangadap pangiran mangunjaya buluh surat piagam sabatang dingan salakat hanya dibari hulih pangeran sutalawat kira’i dingan? panakan baliyaw sata dingan sanak baliyaw sada hitu halah pasan haku.

178. Kulit lembu(?) sepotong

Ditulisi dengan tinta, huruf Melayu, rupanya masih baru. Tidak disalin karena hanya diperlihatkan kepada saya pada bulan April; waktu saya datang kedua kali pada bulan Juli, surat itu tidak diperlihatkan lagi.

179. Kertas bertulisan gambar-gambar dan tulisan Melayu.

Lihat gambar No. B 54 dan B 55. Salinannya:

A. Sebelah luar:

Di dalam garis bulat: Allah ta’ala, Muhammad rajo Syamutan (?). Inilah turun rajo dalam tubuh turun Muhammad Adam rajabarain(?) Allah, Alla, Allah, Allah.

Sebelah kir garis bulat: Bismillahi rrahmani rrahim. Bahwa inilah surat pada menyatakan turun rajo akan batiga orang inilah…………ada Allah ta’ala……..berkata Allah ta’ala pada Rajabarain pada tuhan…………….Allah

Di bawah, sebelah kiri: Bismillahi rrahmani rrahim. Bahwa inilah surat daripada hamba

Di bawah, sebelah kanan: Gambar orang naik kuda. Surat datang daripada hamba

Lain daripada itu ada lagi beberapa perkataan dan kalimat bahasa ‘Arab.

B. Sebelah dalam:

Di atas sekali: ‘Azra’i(l)

Mika’i(l)

Allah ta’ala Tuhan

Rajabarai(l)

Israfi(l)

Di pertengahan: Allah Muhammad rasuluhu

Rajo Tuhan Sultan Iskandar Zulkarnain(?)

Rajo…………………..Ruhum

Rajo Dipang di Pagaruyung juo adanya negeri Cina

Rajo Sembah Rajo Dirajo Puteri Saliha namonyo(?) ke Langkapuri(?)

Di atas sebelah kiri: Allah Muhammad rasuluhu negeri di Mekah. Inilah turun rajo dan tanah Mekah

Turun Rajo nan batigo selo

Rajo di Pagaruyung juo

Allah ta’ala menurun Muhammad

Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi’i

Di bawah sebelah kiri: Rajo Dipang negeri Cino mako ado anak orang selapan juo

adanya.

Utasan (?) orang gedang Rajo Dipang juo adanya

Pemangku Gelambam(?) “ “ “ “

Lang’an(?) “ “ “ “ “ “

Bido(?) “ “ “ “ “ “

Rajo Bagdad anak Rajo Dipang juo adanya

Rajo Mesir “ “ “ “ “

Rajo Alisat(?) “ “ “ “ “

Rajo Johor “ “ “ “ “

Di bawah sebelah kanan: Ismuhu(?) Rajo Dirajo di negeri Pagaruyung, Tuhan Puteri Salina perempuannya selapan.

Maka ada anaknya selapan orang banyaknya ialah:

Datuk Indomo di (Suruwaso?)

Datuk Mangkudun di Sumanik Rajo Jambi anak Rajo.

Pagaruyung juo adanya.

Tuhan kali di Padang Genting

Sultan Rummad(?) di Aceh

Sultan Abdullah di?…….

Sultan di negeri Muko2 namo……….

Sultan Idris di Inderapura rajo (Pesisir?)

Di atas sebelah kanan: Rajo….negeri Ruhum ada anak orang tiga orang banyaknya:

Sultan Ahmad Kaderan(?) anak Rajo Ruhum juo adanya

Rajo Mentawai anak Rajo Ruhum juo adanya

Rajo Mataram anak Rajo Ruhum

Rajo Palembang anak Rajo Ruhum juo adanya

Ada hulubalang Rajo Ruhum batigo orang

Hulubalang Beras (?), Hulubalang Cerang(?), Hulubalang Dermajati (?)

Rajo Badak hulubalang Rajo Ruhum juo adanya

Rajo Mengkasar “ “ “ “ “

Rajo Samardan “ “ “ “ “

180. Tanduk bertulisan rencong

(1) ninik riya caya mamakay pingkat di bawah hanak baliyaw hurang sabilan

(2) dingan tuwa bagalar sapasang dingan jantan bagalar sangada dalang hintat hitu banayat

(3) napat cangan pangay macilap salama langu dusun tinggi bulah cundin panday ma

(4) ciyap takala hitu baliyaw nipar ka jambi muya candin panday maciyap hayam bagung babu

(5) kur rancang jala lalat batimbuh sura tiba dijadi hara (atau gi?) baraya ka mataram tiba di mata

(6) ram ditadakan saka galar bulih saka galar bagalar rik hana hintam panggar

(7) gumi saka galar bulih calak pihagay (: gam?) bulih muka ditaga handak baraja parak ka jambi muk(a) bala

(8) diri halah sutan ratu di jambi muka jadi pangiran tamanggung takali (:la ba?) liyaw ngadal patu muka di

(9) mintak dihalangkan s(u?)rah gadis s(u?)rah bujang sarah janda sarah balitung dipati hampap galay ka

(10) ‘an hanganat ga(atau ka?)la sarah hitu muka hilang halah takala ngadap hitu karena pasambah baik balik

(11) baliyat hitu tabarakan pigam hangan capicik jajah hiya tiyang basah kun diraga

(12) m s(u?)buk halaki mumunggun pandak mumungguh panja(ng) lam(i?)t tanaga lakay tiba dakan

(13) hici baliyaw jadi mangku bagalar raja malana baliyaw jadikan manti ba bagalar

(14) riya hijung surang bagalar bangsa d(i)raja baliyaw nadikan pamangku pagi (atau bu?)pula baliyaw

(15) nayik banangkabaw napap di humah baginda maraja bangsu di samurat bul(u?)n

(16) bagalar pasambay tiba baliyaw situ pagi pula baliyaw sungay pabuta

(17) halah baginda maharaja bangsu (sama nama) baliyaw sama hurang lima pula ja…….

(18) baliyaw pagi nayik binangkabaw t(i)ba di binangkabaw ka dalam hala………ra(?) basa

(19) mba bakas hiyang patuang dingan sati (ha?)nda ka baliyaw jujung halih maku…dala suda ba

(20) liyaw muka baginda maraja…sa..da...balawa…muka hurang du……..rang

hambat hidak taya..hindi….ngsu………ka

(ada lagi sambungannya yang belum disalin)

181 Buluh dua ruas bertulisan rencong

(1) hah basamilah mujur haku duduk mangarang surat sapatang hini mintak … ba…salamat haku mangarang hakan parapatah

(2) surat hincung hah sa’is sandir ka’u hiya surat dangar halah pula pasan tuwan bujang ka’u hiya surat kalu hada

(3) hurang datang handak mamaca ka’u hiya surat duduk menyambah ka’u dulu hapa halah sabap karana hitu karana (ka)

(4) ka’u duduk manumpang numpang hangun dusun laman hurang hagung bulaka-laka tuwan ka’u hurang tasiray tidak bakanti la

(5) gi manangis sambin bajalan hayir mata marabas kakap singgak manik kaputus tali hidak katuwan ma

(6) gi lagi duduk maradun bapanama surang dirisaja ka’u hiyatubuh jadi hungka sahamang put(i)h jadi burung sahunggas lu

(7) mang jadi panunggu ladang tinggan duduk baritung malang hawak sambin mangunding sukat tubuh jadi halah tangis siyang ma

(8) lam sayang dihujut tidak sampay hih sa’is sandir paminta banar ka’u hiya badan barang haku hujut

(9) rampang balaka pari hakan malang hanak hinduk surang hini dimun hada janjang ka langit bak..ik dituru

(10) t jalan hilang hamak…sanang hih hangkun jaya hadik hurang pangintang sudah halah ja’uh rami halah dusun lama

(11) n ka’u hiya hadik hagung gandang tidak hakan diyam cari halah junjung dingan ba’ik hamat kami

(12) ngadang baring ti dari ja’uh hamak sanang hibu bapa husay panana kurung kampung hurang pangigaw sudah hilang dari

(13) sini hilang manumpang hajung kala’ut balayar kala’ut lapas cakap haku ni……kapasir panjang ta

(14) campak kapulaw karang situ halah haku duduk manangis sayang dihawak salah sukat hidak sasukat dingan

(15) kanti kapada hidut ba’ik halah mati hamak ditanam hana hanay hamak bakapan da’un kayu

(16) hamak bamijan ranting jatuh hamak diratak riyangriyang hamak disikir langaw hijaw

(17) sudah bilang masuk saraga jinam jinin masuk hirat kasatana dimun diritungka

(18) siyan hawak jadi halah tangis siyang mala hayir mata balancur tikar sa

(19) dang kapada huntung hawak sapantun sirih kapatah junjung talitaw dagang ka tanah simbak hanjung karam

di la’ut bagay hayam dimabuk gadung

(ada lagi sambungannya yang belum disalin)

182 Tabung buluh bertulisan rencung

(1) hih hini halah surat tabung minyak haku hini kata haku sapatah kalu hada hurang

(2) batanya nanya hakan tubuh juwap hiya surat kata manih simbatnya manih ka

(3) ta sagang simbatnya galak kata bangih juwap dingan galak hapa sabap kara

(4) na hitu dagang manumpang ka’u tubuh jangan manaruh sabit hati hamak halah hidak

(5) tubu(h) baramas hamak halah hidak badan baka’in jangan manaruh ka

(6) ta kanti itu kata haku hiya surat larang manapat duwa kali hih sapatar halah

(7) lalin tubut piya pula hati husuk panana susah dikandung himba langu bahasa

(8) n hidak (ba) kanti bahunding surang kadiri hih sa’ah sarandir diman hiya sakarang kini

(9) himba manjadi padang tandih padang manjadi lima langu hih (ka) sih samang pamatang (panja)ng kasih hunta dita

(10) lang ja’uh kasah burung katitir (putih) bagi haku batinggan kata hiya burung kalu hada

(11) hurang nampuh lalu tanya bakan parak dingan damping jinguk halah tutur

(12) dingan halur hih hapa katka hari hini hasa ndak mandi katapiyan tu

(13) buh handak samiyang luhur sudah mandi kadarat (pu)la hunding haku balun hanya

(14) sampay kata haku balun had(u?) sampay hih sa’ih sarand(i)r ka’u tubuh huntung bajawat

(15) ka tanah tapi hidak hitu sampay halah larat huntung tuwah ditunda mujur kalu

(16) hini huntung salamat barakat diwa madari barakat hiyag patuhan banang kabaw

(17) barakat haja di jambi barakat gumi langit hari mujur huku macari ha

(18) mas pitih jangan satu panca baya hiya surat hini kata haku jajak dari

(19) tanah karinci tinggi bajajak tanah samurut nampuh laras dapati tujuh

bajawat ka tanah hiyang nampuh pasir panjang bajawat sangaran hagung lapas

(21) pula dusun tamiyay lapas di situ karim ba langu hih tarasa halah lumang ka’u

(22) tubuh naki bukit tinggi randah nurun lurah dalam dantak niti pamatang panjang pa

(23) ndak pacabur kapantun jmbu hih dagata sahir ka’u tubuh lapas dari dipantan

(24) jambu bajawat batang marangin batanya haku di situ hidak bajuwap huwih tuwan hapa mula hidak

(25) babunyi bajulan juga haku hini ba’ik manyalang batin dalapan mandang mandang kasih taluk

(26) kumpay manyurum kasih batang sanawan tumbuh hih sudah surat hari halah patang mata hari jatuh

183. Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 49

Kauluhu lhakk ta’ala

Alamat surat titah daripada Yang dipertuan Seri Sultan dalam Inderapura serta menteri yang dua puluh, barang disampaikan Allah subhanahu wata’ala kiranya kepada dupati yang batiga lawan pemangku dengan penggawa serta menteri yang selapan dalam tanah kurinci dalam negeri Semurut. Adapun seperti surat yang dikirimkan kepada kami sudah sampai, terlalu sukalah hati kami pada mendengar bunyi dalam surat itu menimbulkan yang usu dan hendak meramaikan bandar Inderapura. Lalu kepada kicang kecoh dalam Inderapura sudah habis. Kami besarkanlah karena kita hendak ramai. Seperkara lagi pada jenis perniagaan sudah dilihat Raja Indera Suta, Tuwan Raja Hamat dan Meti dalam Rinci. Tammat. Kauluhulhakk.

Salam Allah……………………….dibarakat Muhammadin saidi l’ anam amin ja Rabba l‘alamin. Maka dapat daripada surat ta’lim dan takrim dan tabik banyak2 daripada orang kaya Serian dan orang kaya Petor Muda barang disampaikan Allah kiranya kepada Raja Kiai Dipayi Simpan Bumi dengan segala dipati semuanya dalam negeri Kerinci. Waba’du kemudi itu karena surat ini seperti janji tahu sekarang sudah datang barang2 berniaga jenisnya selampuri hitam beseta itam besar beseta putih besar, beseta itam kecil, beseta (putih) kecil, zusilangan, kasah putih halus, kasah putih kasar, kasah merah halus, perkara (merah), giras putih, ipuh, kendakin, beseta papan, ginggang lagi sekih, ada besi panjang lagi semoa elok barang2. Karena itu kami suka Raja Dipati Simpan Bumi dengan orang banyak dari Air Aji berniaga bawak barang2 lagi gading gajah dan lilin dan banyak2 tali Kerinci yang putar tiga lain2 yang boleh dapat dalam negeri Kerinci. Tetapi jangan lupa bawa emas banyak2 ke dalam Air Aji, karena banyak barang sempati (?) banyak lurus, jangan takut hitu biru, tidak lain sekarang cenderamata orang kaya Serian dan Orang kaya Petor Muda sekayu paerkala merah se seperti tunjukkan baharu suruh dengan surat ini sama2 habis bahagi barang yang patut itu kepada Raja Simpan Bumi. Passalam bilchairi. Tammat. Ini kepada Raja Simpan Bumi. (Bagian yang akhir daripada surat itu yaitu salinan surat No. 184).

184 Surat bertulisan Melayu pada kertas

Sebagian daripada surat bertulisan Melayu pada kertas yang sudah robek. Lihat gambar No. 50. Bunyinya:

(a) ……………………………………………………………..

(b) ………….datang orang ka……muda barang disampaikan Allah kiranya………….

(c) di dalam negeri Kerinci. Amma ba’du kemudian dari itu karena surat ini sep…………….

(d) ga jenisnya selampuri hitam beseta itam besar, beseta putih besar, beseta itam k(ecil?)…..

(e) in kasih putih kasar, kasah merah halus perkala merah giras pu,…………..

(f) besi panjang lagi semua elok barang2 karena itu (kami sukao Raja Depati Simpan Bumi dengan…………

(g) lagi gading gajah dan lilin dan banyak2 tali Kerinci yang putar ti………………..

(h) …jangan lupa bawa mas banyak2 ke dalam Air Aji karena banyak barang……….

(i) tidak lain sekarang (?) cenderamata orang kaya Surian dan orangkaya pi………….

baharu suruh dengan surat ini………..barang yang………..

(lihat salinan segenap surat itu pada No. 183).

185. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini tutur tamba kiya’i di………mada dibar………..ihikan bakas kiya’i raja

(2) dipati hanggaraja baduwa dipati kiya’i hamang tatur didanay tanah ya patama nanja……..

(3) paduka (ga) baralala baduwa radi ka…….ngan baduki’ matar tadi tanah ya…………

(4) …….i na(nja?) sada rala gandang….turin di kikir…….ganjah…ma jadi dipat(i)…..daka matari (?)…………..

(5) daka baralal(u) manjas di kikir ga……….rin di kapala………..majadi dipa

(6) na tinggan di tanah jasilada paduwa (ra?) ma ta(?)ra baja…..n ka hinda pura mangambi pak dingan

(7) sanak raja putih wa(?)ngada hakan hanak………..ma…n ka hindapura mangampik dingan

(8) tiba di karinci muka lalu ya ta…….hi…..ma…..nga…k dayang hindah mangada hakan hanak

(9) ……….sa(?)rang manjadi dipati riyang tunya………mangada hanak hanak ba…g… yang…….. ….i manjadi jana dayang

(10) ………..mayah manjadi dipati ntang (nta?) nayari dayang hi…..mah manjadi…..nah hiyang maka ngada hakan dipa

(11) ma baya mangada hakan dipati kambala g(u)mi mangada hakan……pati hiya hiyan mangada bakan ba……..

(12) ………t surang bagalar dayang dang surang bagalar dayang bara h……..surang bagalar dayang hi………….

(13) ………..r dipati riya pasay dayang padang pihambik diraja pan…… mangada haka…. dipati

(14) ngada mangada hakan hanak balima surang dipati hiya pangaging surang dipati ki’a……..ma surang

(15) bagalar dayang bulan surang bagalar dayang manis surang hindir huray hanak dayang manis li

(16) (‘a)la daraja mangambik hanak dipati riya pangaging mangada hakan sapada mangada hakan hanak baduwa da

(17) yang bulan bagalar dayang manis batujuh baradik surang bagalar sahijaw sapangku (su)rang salaja

(18) t sukantap satu katib jaya sari mangku gumi surang hanak dayang bulan….hini hanak dayang mani

(19) hurang tujuh pula surang bagalar samahi sapangkat surang salinan dingan jantan ba……inda raja ma

(20) lana(ng) sadamalun sakudam raja sapana hanak dayang manis

186. Kertas bergulung bertulisan rencong

Calaka mandang mandang …. gi nurut la…layah hurang ba’ik hidak hi…..halah hilang malayang…..halah ka’u dipupu…hangin…………………..ja’uh sakali kali maka puwas hati haku hi sa’is hini pu……….nyi salirin d…hayir dikit……………ndan satan hini…..p kajawa hada hantay di dalam puwan paki……..irin mangsa dika……t ganti badan lawan nyawa ganti bara…..lawan tulan ka’u tubuh hih his sa’is paminta banar ka’u hurang hurang malang malabih hamat ka’u hawak baik barantaw ka’u badan duduk disini (manyu?) hakan hibu bapa ba’ik manumpang hajung ka la’ut ba’ik manumpang hangin lalu ba’ik manumpang hambun bagingsir manumpang hambun bagingsir hamak sanang kawan tinggan hamak humay ninik mamak hurang malang sudah ja’uh his sa’is hiya halah kalik babunyi malangsan langsan sajadi hawang hawang hitu halah ja’uh hah panana saya sapatang hini simbat dimabuk pinang malan saja panana saya sapatang ini his sa’is hadik sabasu sayang galar ka’u hadik hi pula nyanyi bihawak mandi halah ka’u karubut hapa hakan buma karitan dipandam banyak hih hawak mati halah ka’u najin hidut hapa hakan guna hijut mangipang kawan banyak ka’u tubuh hurang malang hurang calaka hurang tiada barahuntung hih hiya halah hari panas patang sapatang hini panas patang hagung babunyi panas patang gandang babunyi salantar kuning burun mandi garang kinin hih haduh sayang ka’u burung paramaya….wan tangan ka’u burung hih (ha) duh panuh hati saya sapatang hini tula nyanyi sabang sarik du(wa) batang sabatang labuh karin mpu sapak katangah hari ganap babunyi halah kalintan halang malangsang haku manangis mahimbaw ka’u dihimbaw tiada datang hitu hadik sagadis (dala)….hurang bapanih ha….(n?)tang saya hurang tapilih dalam dunia mari halah haman ka’u haku…………..

187 Buluh dua ruas bertulisan rencong

Ruas pertama:

(1) hih hini karang surat hurang katanggung hindu salama hidut aku juga hidak ba’(i)

(2) k sabap hitu hilang malayang ja’uh duduk di sini disaraw karana

(3) hidak sabagi dingan hurang bagi haku manunggu rantaw langang manumpang bu

(4) rung tarabang tinggi hamak hilang ditawan hangin hapa niyan malang ka

(5) ‘u tubuh hidak saruntung dingan kawan kanti satunda piya haku sa

(6) bagi dingan saburung pipit mannggu bangakar tinggan sapa ha (diantara baris 6 dengan 7:) baru (?)…ku (?)r muda

(7) kan puyang tidak hada sampay halah sanang hati hadik sanak hiyang

(8) banyak badan haku sudah halah hilang badan calaka sabap haku tabuwang

(9) juga hidak manarih ninik mamak duduk malu salama hidut

(10) sapa mangajar tidak hada sabap hati talalu hiba sayang disusun lama

(11) n tinggan haku hurang malang hurang calaka hidut marintang dingan

(12) sanak duduk mangarun hurang saja ba’ik cari pinto hilang ba’ik

(13) dalak pintu mati hamak hilang badan baku hamak sanang hati disanak

(14) ba’ik jalan ka’u hawak ha manurut jalan hiyang panjang

(15) mamuba (?) badan dingan surang hini karana hanya salah huntung salah su

(16) kat hidah sabagi dingan kawan kanti satunda baga haku hurang tasa

(17) garay didatas daniya badan haku hih sa’is kawan tulung haku

(18) hasan malu hidak mananggung nanggung tubuh haku hini ba’ik ma

(19) ru(atau nyau?) tang (atau wang?) rimba hiyang dalam hih sa’ih

Ruas kedua:

(1) Basumamilah mujur haku marajun hindu dandam haga

(2) m pakuwa ratap bilang hindu tangis tubuh kasiyan

(3) duduk maramuk hati ditampar tangan sambin manangis sayang

(4) di burung sudah lapas mangambur ja’uh sambin manangis hayi

(5) r mata marabas kakap singgak manak…….kabutih tali sayang tapiyan

(6) tapan mandi haku hidak di sini lagi haku sudah mangambur ja’uh

(7) manumpang burung tarabang tinggi manisir hawan iyang putih hamak

(8) sanang hati hipas bisan husay panana hibu sapa hurang hurang pangaga

(9) w sudah hilang di gumi hini badan haku singgak bunga mara

(10) lang kambang singgak buwah maralang jadi huntung haku himbaw mangada

(11) datang manya’ih (atau gih?) basiyung halang turun kalaman maram(?)uk hati

(12) sadun dihawak tahalu badan surang kasih hambin mamba’a

(13) haku hidak hitu sudah halah huntung mangapa daya hidak di

(14) rap kawan lagi ba’ik manumpang hangin lalu ba’ik

(15) hajung kala’ut hamak dikucang humbak hiyang garang hama

(16) sanang hati hiyang gila hamak husay kawan tinggan sampay

(17) tanalang sirih pinang hampan hadik sagadis tampuk ka’u jangan

(18) tarintang lagi jangan tarintang kapada haku sudah surat

(19) hurang malang satangan (baginda sutan).

Tambahan BAB E (Mendapo Semurup)

Lain dari pada pusaka yang tersebut di atas ini ada lagi pusaka yang diperlihatkan orang kepada saya di Mendapo Semurup, tetapi tidak bertulisan, yaitu:

1 perayo

1 kait

1 ceremin

1perumah

2 buli cinto ado

disimpan oleh Depati Rajo Simpan Gumi Tunggun Satio, dusun Siulak Gedang. Lihat gambar No. 1.