Table of Contents

 1. J. MENDAPO PENAWAR.
  1. 253. Beberapa pecah-pecahan surat daun lontar. Belum siap disalin.
  2. 254. Tanduk bertulisan rencong
  3. 255. Tanduk bertulisan Melayu(?) yang tidak terbaca.
  4. 256. Tanduk huruf Belanda.
  5. 257. Tanduk bertulisan rencong
  6. 258. Kertas bergulung bertulisan rencong
  7. Tambahan Bab. J. (Mendapo Penawar)

J. MENDAPO PENAWAR.

253. Beberapa pecah-pecahan surat daun lontar. Belum siap disalin.

254. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini surat panyumpa dibabat dipati

(2) barampat sarata mati bara(ng) sihapa mangambat mangadang dalam

(3) karaja…hini barahutang tuwak saparah kambin s(i)kur hamas sapuluh ha

(4) mas sahada hugi (atau hagi?) hurang bakarja bara(?) ganda(ng?) barang sihapa managih hutang pihutang la’in

(5) di dalam galanggang hini ditagih hakan barahutang dalam karaja hini sagadang

(6) …….la tiba bagi hurang manyumbang lu(?)…t di tangan hap(?)…m(?) hidak bulih di

(7) ……………………..

(8) ……..wah hinak mangap (atau as baliy……..

255. Tanduk bertulisan Melayu(?) yang tidak terbaca.

256. Tanduk huruf Belanda.

Menurut keterangan yang empunya disalin dari naskah lama. Tidak disalin.

257. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini halah surat dipati punjunh takala mati dipa

(2) ti…………..di pula…..muka pikir halah hanak

(3) jantan hanak batina ninik sabilan

(4) buruk baganti hilang disilah hah muka jadi…….

(5) hurang batiga hurang hiyang baduwa magangka ciri lamat

(6) bagay dusun panjung tanah magangka calak

(7) magam pahagam bagay jadi hurang sabilan pasa

(8) ka hidah bulih dibaha hilir mudik ba

(9) rang sihapa manganjak magingsir di halam…du

(10) sun pandung tangah hini hanya dikatak halah

(11) dingan pasumpah hanya dikutuk kapada pihagam

(12) hini hanya dikutuk raja raja di jambi saribu

(13) kali kutuk jikala ngadap hanya ka banang kabar

(14) hanya dikutuk raja pagar huyung hah taka

(15) la ngadap hanya kantar kapas hanya dikutuk ra

(16) ja di rantar kapas takala mati hurang dingan

(17) munyandang dingan mamakay taka hidak taka( ) ngadari

(18) hah takala nyambut pasaka kadari munuh karibar

(19) di halam dusun pandung tanah hiya pamunuh kara

(20) bar sabalah di hanak jantan hanak bati

(21) n hah sudah surat hanak batina hurang baga

(22) lar magat hamasa hitam sangam

258. Kertas bergulung bertulisan rencong

Sebelah muka: Bismillahi rrahmani rrahim (tulisan ‘Arab).

(1) hih hini halah hu

(2) pa gaya hagam pakuwa

(3) tanggih papun haku

(4) manyurat katubah sa

(5) batang hini hih hi

(6) ni pula pasan ha

(7) ku di Ka’u surat

(8) kalu ka’u dibaca

(9) hurang hagung duduk

(10) manyeembah ka’u dulu

(11) hiya surat hapa

(12) sabap karan hi

(13) tu karana haku di

(14) saya hurang manyurat

(15) sapatang hini

(16) hih ganti hiyang ra

(17) pat duduk hapa ka

(18) tika hari hini

(19) hari katika turu

(20) n pujang (: hujan?) katika ka

(21) … bunga lang kuri

(22) katika tuwa banyak

(23) kampung katika hami

(24) ………………...balay ka……..

(25) ta…ka kalig marang sang

(26) (ti)nggi katika ru(ma?)ya

(27) barabuk tangas bu

(28) ndi (: ngi?) samang talu ditalu

(29) sahi di hatas gunung

(30) hitu kini hasa

(31) tasadar kapada ka’u

(32) hadik sagadis ku

(33) ng?ay lubuk hati ta

(34) piyan mata bingsi

(35) rran tulang bala

(36) ran nyawa ka’u ha

(37) dik hini pula ka

(38) ta nyanyi sapatah

(39) kayu sigi janggan

(40) dirimpah tasa?bu sa

(41) tuntung dalam jarami

(42) hadak marugi ja

(43) ngan manumpah hi

(44) dak tasuntung hulih ka

(45) mi hitu kini ha

(46) d(i)k hih baranti

(47) dulu ka’u surat

(48) karana haku la

(49) gi turun ma

(50) ndi karana hari

(51) halah patang halah

(52) badagun bungi

(53) guruh halah ba

(54) ribuk panas

(55) patang katika hitu

(56) haku marang kunu(n) mu

(57) ka lama dingan

(58) kalama tadi k(u)nu(n) ha

(59) da halah niyan

(60) hacik bujang halam

(61) sakadar batunang di

(62) ngan puti maliya

(63) kambang pakan diyam

(64) ditanjung sungay bu

(65) nga tadi kunu dita

(66) gak halah balay buntar

(67) tangah laman

(68) saraja tuwa muka tataga

(69) halah galanggang tinggi

(70) muka tatabas halah padang

(71) padang bunga pajalan sa

(72) ri tatabas halah padang

(73) (ca)kur pajalan

(74) sari tadi kunu hah

(75) muka bakata puti ma

(76) liya kambang pakan

(77) …yang wa?h dindi?na

(78) h maluwan bampat

(79) ti?ja… ‘u haku ma

(80) nujun jahi lah

(81) parat tuwanku

(82) hadat sambah hamba

(83) diparamba sambah

(84) manu duli jupa

(85) hidit haku…

(86) halah lama hini ha

(87) lah surat katubah

(88) layang parada duwa di

(89) ngan sagadis bahin

(90) yi………….

Sebelah belakang:

(1) ……………………

(2) ……….rang haji…….

(3) …ngka kasi hu

(4) rang hangis

(5) disangka sayang

(6) h.ari tungga

(7) ka’u (ba)dan ti

(8) dak ta’u pa

(9) da malu puwas

(10) manga ngula

(11) p hati hati hurang

(12) puwas tu(: ba?) sanku

(13) hakan diri

(14) hawak di

(15) buwang hurang ju

(16) ga hapa halah

(17) hasan tida

(18) k hada ka’u ha-

(19) gung halah halah

(20) ta’u badan

(21) haku hurang ta

(22) siray tubu(h)

(23) haku hurang ta

(24) sahir pa

(25) da kawan sama

(26) muda hini

(27) pula kata nyanyi

(28) hilang gami

(29) lang caya tabi

(30) n tu(:ba?)wap

(31) n hitu ka

(32) ‘injuga

(33) ka’in cu

(34) tar magala

(35) tipak di

(36) hawak haku su

(37) rang hini……

(38) hilang sapamanya

(39) hangin gu

(40) sar sagala

(41) pada ka’u hi

(42) ni tubu(h) tu

(43) bu(h) malang tu

(44) bu(h) calaka pu

(45) was mamidi

(46) hati hurang

(47) hurang bangis

(48) dihusir

(49) juga sagala hu

(50) rang manantang ja

(51) ‘uh sagala hu

(52) rang manantang hi

(53) lang hawak ma

(54) lang hawak cala

(55) ka ba’ik ba

(56) rasak ka’u

(57) di sini

(58) jangan ma

(59) lu guh hibu ba

(60) pa ba’ik ba

(61) ranjak ka’u

(62) dulu ba’ik

(63) tapayang kabarang

(64) la’ut ja

(65) ngan ka’u ma

(66) rigaw hu

(67) rang jangan

(68) ka’u mangintang

(69) hurang ba’ik

(70) manumpang hajung

(71) ka la’ut

(72) ba’ik manu

(73) mpang burung ba

(74) rabang ba’ik

(75) manumpang hangi

(76) n lalu ba’ik

(77) manumpang

(78) hambun bagi

(79) ngsir hama

(80) k puwas hati

(81) sakali hama

(82) k tanalang si

(83) rih pinang

(84) hamak tani

(85) sa nasi ha

(86) ri hurang ma

(87) nguntang sudah

(88) hilang hih haduh

(89) sayanghaduh sayu sayung

(90) sayung gamayung

(91) hasa hati

(92) haku sapatang hi

(93) ni hini pu

(94) la kata nyanyi

(95) salirin

(96) di hayir

(97) dikit d(i)

(98) yaman sutan

(99) hilir ka

(100) jawa hada hanta

(101) d di dalam

(102) puwan paki

(103) rung yang sa

(104) dikit ga

(105) nti badan la

(106) wa(n) nyawa ha

(107) da sampay ma

(108) ngari tulan

(109) hih hini ha

(110) halah hari pa

(111) nas patang bari

(112) yang kanin

(113) halah tabantang ti

(114) tin kamaraw salah

(115) disapay hu

(116) pa langit sa

(117) lah disapu hu

(118) pa hambun ha

(119) lah manjira

(120) k hupa panas

(121) halah gamulung

(122) hupa hambun

(123) siru basi

(124) ru hupa ha

(125) ngin sirung

(126) basirung

(127) bupa hawa sa

(128) lah dikarang hu

(129) pa bintang sala

(130) h dijadur

(131) hupa gunung

(132) halah balarik

(133) hupa bubung

(134) mak dita

(135) rawang hupa pi

(136) ntu halah tabant(u?)ng

(137) laman panjang

(138) sibang sibu

(139) da’un kaga

(140) pambin saba

(141) p hitu hati

(142) karam hih

(143) hiya halah

(144) ka’u hagak ha

(145) dik sagadis

(146) dara pasir ma

(147) ri halah ha

(148) lah samangat

(149) hamak ka’u

(150) lubuk hati

(151) tapiyan

(152) mata balah nya

(153) wa bingsir

(154) ngan tulang ma

(155) ri hamas ma

(156) ri nyawa ma

(157) ri tulan

(158) mari halah

(159) jujung mari

(160) haku saru di

(161) dalam sura

(162) t katubah hi

(163) ni hih hini

(164) pula kata nya

(165) nyi tabang sari

(166) k duwa batang

(167) sabatng labuh

(168) harimpu saba

(169) tang labuh kaja

(170) rami sati

(171) ka tangah hari

(172) ganap ba

(173) bungi halah ka

(174) lik halang ma

(175) langsang haku mana

(176) ngis manya

(177) ru ka’u ka’u

(178) ……………..i

(179) yada datang hi

(180) ya halah kal

(181) ih babunyi ma

(182) langsang langsang sada

(183) di hawang hawang

(184) hitu halah

(185) tadalw daga

(186) pah dada pari

(187) hati gila

(188) manyama la’u

(189) t his sa’i

(190) s sandir

(191) hadik saga

(192) dis (limpat)

(193) dibu hurang tapi

(194) lih dalam

(195) duniya hu

(196) rang sadah di

(197) tulung halah ti

(198) dak la? bulih

(199) sandin

(200) lagi mari

(201) halah haman

(202) ka’u hadik

(203) mari satunda

(204) lawan … hih

(205) sudah suda

(206) kata surat

(207) hindah mu………….da

(208) hurang kasiya

(209) n sapatang hi

(210) ni hurang ta

(211) sisah pada

(212) kawan saga

la banyak

Tambahan Bab. J. (Mendapo Penawar)

Pusaka yang lain di Mendapo Penawar: 3 panji, disimpan oleh Depati Mudo, dusun Pandung Hilir.